• Φωνητική

  • Ο σπουδαστής διδάσκεται τη σωστή χρήση της φωνής του, ώστε να μη την κουράζει και να μη την καταστρέφει. Καθοδηγείται ώστε να αναδείξει όλα τα καλά στοιχεία που διαθέτει. Εκγύμναση με ειδικές ασκήσεις, πρακτική με ρεπερτόριο της αρεσκείας του.

    Σε όσους στοχεύουν σε καριέρα στο χώρο του τραγουδιού διδάσκονται τα διάφορα στυλ και δίνεται έμφαση στο ρεπερτόριο που ταιριάζει στη φωνή και στο ύφος τους.

    Στους επαγγελματίες ακολουθείται ειδικό πρόγραμμα για τη βελτίωση (ή ανάκτηση) της τεχνικής τους και για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων. Υπεύθυνη καθοδήγηση.

    Συμμετοχή σε συναυλίες (για όσους θέλουν βέβαια) τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο.