• Ηλεκτρική Κιθάρα

 • Το Ωδείο μας προσφέρει μια εξαιρετικά επαγγελματική και ταυτόχρονα φιλική προσέγγιση στη διδασκαλία της ηλεκτρικής κιθάρας για μαθητές κάθε ηλικίας, επιπέδου & «ταλέντου».

  • Οι τεχνικές που διδάσκονται στην ηλεκτρική κιθάρα βρίσκουν εφαρμογή σε όλα τα είδη μουσικής.
  • Συγχορδίες & εναλλαγή τους, κλίμακες & θέσεις τους, αυτοσχεδιασμός κλπ
  • Απ’ το πρώτο κιόλας μάθημα δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη σωστή τεχνική, ώστε να διασφαλίσουμε το φυσικό και αβίαστο παίξιμο και να αποφύγουμε κακές συνήθειες, που θα είναι δύσκολο να τις διορθώσουμε αργότερα.
  • Όπου απαιτείται γίνεται διόρθωση λαθών και εσφαλμένων τεχνικών.
  • Στο μάθημα περιλαμβάνονται όλες οι τεχνικές της ηλεκτρικής κιθάρας, από τις βασικές τεχνικές μέχρι το sweep picking, τις τεχνικές με τα δυο χέρια κλπ
  • Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη μουσικότητα, που ομορφαίνει και πλουτίζει την τεχνική, προσθέτοντάς της νόημα.
  • Διδάσκεται παράλληλα και η απαραίτητη θεωρία, που βοηθάει το μαθητή σε μια σφαιρικότερη αντίληψη και κατανόηση όσων παίζει ή ακούει και τον προετοιμάζει για μια εκτενέστερη και σε βάθος σπουδή της ηλεκτρικής κιθάρας αν το θελήσει, καθώς και για σύνθεση ή ενορχήστρωση.
  • Συμμετοχή σε μαθητικές συναυλίες (για όσους θέλουν βέβαια) τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο.