• Το Προσωπικό Μας

  • Όλοι οι συνεργάτες-καθηγητές είναι δραστήριοι άνθρωποι, υψηλοτάτου επιπέδου καλλιτέχνες, με τα πλέον αναγνωρισμένα διπλώματα και με άρτια διδακτική εμπειρία.

    Βασικά χαρακτηριστικά όλων είναι η απέραντη αγάπη και ο ενθουσιασμός για τη μουσική και τη διδασκαλία, η μεταδοτικότητα, το ανήσυχο πνεύμα τους, η θετική σκέψη και η άριστη ικανότητα επικοινωνίας με όλες τις ηλικίες.

    Τους ευχαριστούμε όλους θερμά για την εποικοδομητικότατη συνεργασία τους!