• Μονωδία

  • Μονωδία είναι,κυρίως, το τραγούδι ενός προσώπου σε εκτέλεση σόλο, σε αντίθεση με τη χορωδία, που είναι  το τραγούδι πολλών προσώπων σε συνολική εκτέλεση.

    Στη Μονωδία συμπεριλαμβάνονται όλα τα είδη του κλασικού τραγουδιού (Lied, Oρατόριο, Όπερα, Οπερέτα).